Co-constructief coachen in een tijd in beweging

Gespreksvoering en interventies voor gevorderde veranderaars

 

Een tweedaagse workshop, 9 en 10 juni 2016

Hotel Het Klooster, Kloosterburen

 

HET VERHAAL

Het vertellen van verhalen is de vorm waarin mensen van nature communiceren. Elke theorie van waaruit we naar de wereld kijken kan gezien worden als een verhaal en is het resultaat van sociale processen. Elk van de bestaande theorieën levert zijn eigen instrumenten op die behulpzaam kunnen zijn bij het proces.

JIJ EN JE OMGEVING

Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving waar wij deel van uit maken en waar wij in leven. We leven in verschillende sociale systemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Daarnaast leven we in een tijd waarin veel verandert en veranderingen elkaar ook steeds sneller opvolgen. Als er veel aan het veranderen is staan we voor de uitdaging om ons telkens opnieuw te verhouden tot de wereld waarin we leven.

Naar deze uitdagingen kijken vanuit een systemische blik, vanuit verbinding, contact en het gesprek, met oog voor verschillende verhalen, met oog voor patronen biedt veel mogelijkheden

In deze workshop staat het delen met elkaar en het leren van elkaar aan de hand van bovenstaande concepten centraal.

INHOUD

Dit is een workshop voor gevorderde veranderaars (o.a. coaches, mediators, adviseurs en zorgverleners) die zich willen verdiepen in de veranderende tijd en de systeemtheorie en de mogelijkheden die deze concepten bieden in relaties, ontwikkelingsvragen en veranderprocessen.

  • Je denkt na over de tijd waarin we leven en wat dit betekent voor hoe we met elkaar in de wereld leven.
  • Je krijgt kennis van de achtergrond, werking en doorwerking van de systeemtheorie
  • We bieden een uitbreiding van jouw blik op individuele, team- en organisatieontwikkeling
  • Je krijgt zicht op hoe je vastzittende patronen kunt doorbreken
  • Uitbreiding van interventiemethodieken in gesprekken
  • Idee van je eigen voorkeursverhalen van waaruit je werkt

Omdat er geen metatheorie is die de verschillende theorieën integreert (wanneer welke theorie, welke vaardigheid en /of techniek bij welke situatie en welk systeem gebruikt moet worden) zullen alle deelnemers hun eigen voorkeursverhalen moeten ontwikkelen.

De docenten van deze cursus werken vanuit de sociaal-constructionistische visie dat kennis het resultaat is van sociale processen; dientengevolge is kennis ook altijd historisch bepaald en cultuurspecifiek.

We beginnen deze workshop met de ontwikkeling van de systeemtheorie in de geschiedenis. Daarna gaan we een aantal concepten cq verhalen uitwerken. We kijken naar de theorie achter een bepaald concept en gaan er dan praktisch mee aan de slag. Hoe kun je dit toepassen in de dagelijkse praktijk? Wat betekent dit voor persoonlijk voor jou? Daarna kijken we naar de huidige tijd en de vraagstukken die zich aandienen in deze tijd, in de organisaties waarin je werkt en hoe je de geleerde concepten hierin kunt gebruiken.

CERTIFICERING EN ERKENNING

Deelname aan de workshop leidt tot een certificaat. Deze workshop wordt erkend door het Nederlands Mediation Instituut en komt daardoor in aanmerking als Permanente Educatie. Voor andere beroepsverenigingen is het aanvragen van erkenning als Permanente Educatie ook mogelijk (voor het aanvragen van erkenningen worden administratiekosten in rekening gebracht).

INVESTERING

Het betreft een workshop van 5 dagdelen, verdeeld over 2 dagen met een overnachting en eten inbegrepen. We starten op donderdagmorgen 9 juni om 9.30 uur en ronden af op vrijdagmiddag 10 juni uiterlijk om 17 uur. De voorbereiding vindt plaats door het doornemen van literatuur. In de workshop bespreken we de literatuur, we maken gebruik van oefeningen, filmmateriaal, eigen inbreng en rollenspellen.

De kosten van deze workshop zijn 970, – euro, ex 21% btw, en exclusief arrangementskosten voor overnachting en eten (185, – euro per persoon, www.hotelhetklooster.nl).

INFORMATIE OVER DE TRAINERS

De trainers zijn ervaren docenten en bevlogen in het creëren van leeromgevingen.

Christine van der Vorm is Ontwerper van samenwerking door ontwikkeling en realisatie. Zij werkt als coach en trainer, doet steeds vaker interventies tussen organisaties en is verbonden aan diverse grotere projecten en bewegingen, zoals De Ontdekking van het Noorden en Up to Us.

Tineke Haks is als systeemtherapeut werkzaam in een eigen praktijk, zij geeft les aan het Platform Systeemtherapie Noord Nederland en bij het Instituut voor Postmaster Psychologie Opleidingen (PPO). Tevens is zij supervisor en leertherapeut, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

CONTACT

Voor informatie en vragen kun je een van de trainers benaderen. Stel de vraag per mail en je wordt teruggebeld.

hakstineke@gmail.com / info@vandervormadvies.nl