Kostenvergoeding

 

Ik heb mij aangesloten bij netwerkorganisatie 1np, www.1np.nl, zij onderhouden de contracten met de zorgverzekeraars en dossiervoering en verdere administratie verloopt ook via hen. De vergoeding staat beschreven: https://www.1np.nl/praktische-info/vergoeding
Wanneer er geen sprake is van een diagnose die vergoed wordt, maar u wel in behandeling wilt, dan zult u zelf de behandeling moeten betalen. Hiervoor geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).
Wanneer er wel sprake is van een diagnose, en dus ook verzekerde zorg, maar u kiest voor zelf betalen, dan geldt het tarief voor zelfbetaler.
Wat te doen bij verhindering voor een afspraak?
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoek ik u deze minstens 24 uur vooraf te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, dient u de kosten hiervoor zelf te betalen. Deze worden niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.
Tarieven:
Voor niet-gecontracteerde zorg hanteer ik het restitutie tarief tot minimaal 80% van het tarief zoals door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.  Voor deze zorg ontvangt u aan het einde van de behandeling de rekening die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Niet verzekerde zorg (OZP-tarief):
Gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd)                             90 euro
Gesprek van 90 minuten (inclusief indirecte tijd)                             135 euro
Zelfbetaler:
90% van het door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde tarief
Gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd)                             90 euro
Gesprek van 90 minuten (inclusief indirecte tijd)                             135 euro
Voor trainingen en coaching gelden andere tarieven die vanzelfsprekend opgevraagd kunnen worden.