Kostenvergoeding

De vergoeding van de behandeling valt, indien er sprake is van een passende diagnose en een verwijzing van uw huisarts, onder de basis generalistische GGZ of de specialistische GGZ.

Een aantal problemen wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Gesprekken rondom die thema’s zult u zelf moeten bekostigen.

Voor een behandeling die valt binnen de generalistische basis GGZ geldt dat hooguit 12 sessies worden vergoed. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn.

Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze in ieder geval voor een jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan u zelf gestuurd. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.

De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico.

Als BIG geregistreerd psychotherapeut verricht ik behandelingen in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Deze worden vergoed door de zorgverzekeraar, mits er sprake is van een DSM IV classificatie (een diagnose). Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig, waarin staat dat er een vermoeden is van een diagnose en welke. In de intake zal met u gekeken worden of deze passend is.

Indien de zorg voor vergoeding in aanmerking komt kunt u ervoor kiezen om zelf te betalen of het vergoed te krijgen. Als u het vergoed wilt krijgen wordt er een dbc (diagnose behandelcombinatie) geopend in de generalistische basis GGZ of in de specialistische GGZ. Declaratie vindt plaats aan het einde van behandeling, of na een jaar na openen van een dbc (die verlengd zal worden als de behandeling effect heeft, maar er nog een vervolg nodig is).

De behandeling valt onder het eigen risico. In 2021 is deze vastgesteld op 385 euro.

Ik heb mij aangesloten bij netwerkorganisatie 1np, www.1np.nl, zij onderhouden de contracten met de zorgverzekeraars en dossiervoering en verdere administratie verloopt ook via hen.

Wanneer er geen sprake is van een diagnose die vergoed wordt, maar u wel in behandeling wilt, dan zult u zelf de behandeling moeten betalen. Hiervoor geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).

Wanneer er wel sprake is van een diagnose, en dus ook verzekerde zorg, maar u kiest voor zelf betalen, dan geldt het tarief voor zelfbetaler.

Wat te doen bij verhindering voor een afspraak?

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoek ik u deze minstens 24 uur vooraf te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, dient u de kosten hiervoor zelf te betalen. Deze worden niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.

Tarieven:

Voor niet-gecontracteerde zorg hanteer ik het restitutie tarief tot minimaal 80% van het tarief zoals door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.  Voor deze zorg ontvangt u aan het einde van de behandeling de rekening die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg (OZP-tarief):

Gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd)                             90 euro

Gesprek van 90 minuten (inclusief indirecte tijd)                             135 euro

Zelfbetaler:

90% van het door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde tarief

Gesprek van 60 minuten (inclusief indirecte tijd)                             90 euro

Gesprek van 90 minuten (inclusief indirecte tijd)                             135 euro

Voor trainingen en coaching gelden andere tarieven die vanzelfsprekend opgevraagd kunnen worden.


Meer informatie is te lezen in het Kwaliteitsstatuut: download hier de pdf