Werkwijze

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Daarin onderzoeken we uw vraag en bespreken we de mogelijkheden voor een vervolg. Soms zal dit vervolg kortdurend zijn, soms langer indien nodig. Steeds evalueren we samen het verloop om ervoor te zorgen dat de gesprekken gaan over de zaken die voor u van belang zijn.

Als psychotherapeut heb ik mij verdiept in systeemtherapie. Hierbij staat centraal dat mensen in een context leven en dat hierin sprake is van wederzijdse beïnvloeding. De klacht van de één wordt beïnvloed door belangrijke anderen in het systeem en vice versa.

De Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) zegt het volgende over systeemtherapie:

Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk. Dit netwerk van relaties wordt ons sociale systeem genoemd. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom behandelt een relatie- en gezinstherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt. Vandaar de naam relatie- en gezinstherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en de lange termijn. Bovendien blijkt deze therapievorm goed toepasbaar bij iedere culturele achtergrond.

Bron: www.nvrg.nl

Helaas heb ik op dit moment geen plek voor nieuwe aanmeldingen. Een wachtlijst hanteer ik niet.

 

Aanvullende informatie omtrent wachtlijsten in de zorg van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza):

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)” Zie voor meer informatie de website van de Nza: www.nza.nl

Mensen hebben recht op de juiste zorg. Als ik denk dat ik uw zorgvraag onvoldoende kan beantwoorden, dan bespreek ik dat met u, en zoeken we naar een passend alternatief of een passende aanvullende behandeling. Hierover zal, in overleg met u, contact gezocht worden met degene die u naar mij verwezen heeft.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat u een meer ingebedde behandeling nodig heeft dan ik kan bieden of wanneer u onvoldoende baat heeft bij een wekelijks behandelcontact. Ook wanneer er sprake is van (dreigende) crisissituaties kan ik niet optimaal aan de zorgvraag voldoen en zal ik u helpen de weg naar een geschiktere plek te vinden.

 

Bij aanmelding gaat u tevens akkoord met de privacystatement zoals opgesteld in het te downloaden document op de pagina: Privacy | AVG

 

There’s a crack in everything. That’s how the light gets in.

- Leonard Cohen -